Josephine Karihungu v Byimana James (HCT-05-CV-CA-005-2003 ) ((HCT-05-CV-CA-005-2003 )) [2005] UGHC 103 (18 August 2005);

Share

Group