Katungi Elikadi v Katungi Egidio (HCT-05-CV-CA-045-2004 ) ((HCT-05-CV-CA-045-2004 )) [2005] UGHC 100 (12 July 2005);

Share

Group