Namusoke Nsangi v Nambi Edith Nabatanzi (HCT-00-CV-CS-0889-2001) ((HCT-00-CV-CS-0889-2001)) [2004] UGHC 26 (12 September 2004);

Share

Group