Court name
Court of Appeal of Uganda
Case number
Civil Appeal 93 of 2014
Judgment date
28 September 2022
Title

Ruzindana Senyonga v Mash Investments Limited (Civil Appeal 93 of 2014) [2022] UGCA 244 (28 September 2022);

Cite this case
[2022] UGCA 244
Coram
Cheborion, JA
Madrama, JA
Mulyagonja, JA